Kệ giá kho

Hệ tủ kho inox hộp cánh rút 20%

Hệ tủ kho inox hộp cánh rút

0 trên 5 dựa trên 0 bình chọn của khách hàng
7.600.000  6.080.000 
Hệ tủ kho inox nan 4 – 6 tầng cánh rút 20%

Hệ tủ kho inox nan 4 – 6 tầng cánh rút

0 trên 5 dựa trên 0 bình chọn của khách hàng
7.600.000  6.080.000 
Hệ tủ kho inox nan 4-6 tầng cánh mở 20%

Hệ tủ kho inox nan 4-6 tầng cánh mở

0 trên 5 dựa trên 0 bình chọn của khách hàng
7.000.000  5.600.000 
Tủ kho inox hộp cánh mở 20%

Tủ kho inox hộp cánh mở

0 trên 5 dựa trên 0 bình chọn của khách hàng
8.500.000  6.800.000 
Tủ kho inox nan cao cấp đáy đặc, cánh mở 20%

Tủ kho inox nan cao cấp đáy đặc, cánh mở

0 trên 5 dựa trên 0 bình chọn của khách hàng
10.500.000  8.400.000